Protest tegen Schipholplannen

30 mei 2006 | VERSTUUR | PRINT   

Omwonenden van Schiphol vinden dat zij vergeten worden in de kabinetsplannen voor de luchthaven. Negentien bewonersplatforms trekken op 30 mei naar de Tweede Kamer in Den Haag om te protesteren.
De platforms eisen dan in een petitie betere bescherming tegen lawaai, luchtverontreiniging, slaapverstoring en onveiligheid.

Middelpunt van de actie is een ijsberg met lichtkrant voor de hoofdingang van het Tweede Kamergebouw. De berg staat symbool voor de 1,9 miljoen klachten die sinds de opening van de Polderbaan zijn ingediend als ‘topje van de ijsberg’.

Het kabinet wil Schiphol laten groeien van vierhonderdduizend vluchten per jaar nu naar zeshonderdduizend in 2015. Gezien de overlast die er nu al is, vinden de platforms dat onaanvaardbaar.

De bewoners hebben een overzicht gemaakt van beloften die in hun ogen geschonden zijn. Ze noemen onder andere een uitspraak van minister Margreet de Boer (VROM) uit 1995, die aangeeft dat de geluidsregels niet meer dan 44 miljoen passagiers per jaar toestaan, het aantal dat momenteel op Schiphol wordt afgehandeld. Minister Annemarie Jorritsma (Verkeer) zei destijds dat de geluidscontour wellicht ruimte bood voor meer passagiers, maar dat andere factoren als luchtverontreiniging, stank en externe veiligheid verdere groei in de weg zouden staan.

Het kabinet wil meer ruimte creëren voor Schiphol gezien het economisch belang. De platforms vinden dat belang echter gering met 1,5 procent van het nationaal product en 1,4 procent van de (directe en indirecte) werkgelegenheid. De platforms zien het meest in verdere ontwikkeling van het passagiersvervoer van Air FranceKLM. Door vrachtvluchten, prijsvechters en charters uit te plaatsen kan voor Air FranceKLM meer groeiruimte worden gecreëerd. De platforms vrezen teveel nadruk op vrachtvervoer, waarvan de toegevoegde waarde minder is dan van passagiersvervoer. Vracht wordt bovendien vaak vervoerd met oudere, lawaaiige toestellen.

Bron: Amstelveens Weekblad