Nieuwbouwplannen: update!

vbu | 25 maart 2008 | VERSTUUR | PRINT   
De afgelopen maanden zijn Duwo, de gemeente en ook de VBU druk is gesprek geweest over de nieuwbouwplannen voor Uilenstede. De gemeente heeft de herstructurerings- plannen toen in een Nota van Uitgangspunten geformuleerd. Nadat alle betrokken partijen hierop gereageerd hadden, is de Nota van Beantwoording opgesteld. Deze werd op 4 maart besproken in de Raadscommissie te Amstelveen en hier hadden wij weer de mogelijkheid om te reageren. De VBU heeft deze avond gesproken om haar standpunt omtrent de nieuwbouwplannen duidelijk te maken. Wij zijn voor detailhandel en studentenwoningen maar zien de noodzaak van een parkeergarage niet in, met name omdat we ons afvragen of de parkeerdrukte door bewoners of door omwonenden, kantoorpersoneel e.d. veroorzaakt wordt. We kregen de indruk dat de gemeente het eens was met de eerste twee punten, en we ontvangen nog nadere informatie over het onderzoek naar parkeerdrukte. Op 19 maart vond de Gemeenteraad plaats waarin de Nota van Beantwoording werd goedgekeurd. Wij zijn hier erg blij mee en zien uit naar de exacte invulling en realisatie van de plannen. Natuurlijk blijven we nauw betrokken bij het proces en houden we jullie op de hoogte!
bron | Vereniging van Bewoners van Uilenstede

   Laat een bericht achter

De volgende HTML codes zijn toegestaan  

<a href> <b> <code> <i> <strike> <strong>        |    BERICHT