Nader uitgelegd: Servicekosten op Uilenstede

27 juni 2008 | VERSTUUR | PRINT   

Uilenstede NieuwsEr zijn nogal wat posts verschenen op het Uilenstede Nieuws bericht: Forse Verhoging Servicekosten. Waarbij af en toe ook wat dingen door elkaar worden gehaald. Gisteren verscheen al een artikel over de kale huur. Vandaag dus wat nadere uitleg over de Servicekosten.

Kale huur en Servicekosten 

De huur die je voor je kamer betaald bestaat uit twee onderdelen. De kale huur of rekenhuur en de servicekosten. De Triple Pay diensten van Ziggo (voorheen Casema) blijven hier dus buiten beschouwing. De maximale verhoging van de kale huur is wettelijk bepaald. De laatste jaren vraagt de verhuurder op Uilenstede standaard dit maximum.

Dit jaar stijgen de Servicekosten explosief met ruim 10 %. En dat terwijl ze vorig jaar gemiddeld genomen op Uilenstede nog licht daalden.

De Servicekosten zijn kosten die je betaald voor allerlei diensten. Soms gaat het daarbij om vaste bedragen zoals het Glasfonds, Abbonement Klein Onderhoud, Sociaal Beheer (sinds dit jaar). Maar meestal om voorschotbedragen die na afloop van het jaar worden afgerekend / verrekend. Daarbij streeft de verhuurder er naar om altijd te veel te vragen, zodat bewoners na afloop niet hoeven bij te betalen, maar geld terug krijgen.

Energie

De stijging van de Servicekosten dit jaar wordt praktisch geheel veroorzaakt door een enorme stijging van de voorschotbedragen voor de energiekosten. Die gaan met 20 % omhoog. Dat zal vermoedelijk wel komen door de stijgende energieprijzen op de wereldmarkt.

De meeste mensen op Uilenstede kunnen hun individuele energiebehoefte zelf niet inzien, laat staan dat ze het verbruik kunnen beïnvloeden. De reden hiervoor is het ontbreken van individuele energiemeters en in veel gevallen ook de eenheidsmeters. Vaak kan het verbuik alleen per toren worden gemeten.

In het verleden had dit het voordeel dat voor energie de bewoners op Uilenstede het aanmerkelijk lagere “grootverbruikerstarief” voor energie en water betaalden. Aan de andere kant betekende het wel dat minima op Uilenstede niet in aanmerking kwamen voor de energiecompensatie van ruim € 120,= per persoon in 2006 (lees hier).

Nog een interessant punt uit mijn VBU-bestuursverleden. Eind jaren ‘90 van de vorige eeuw was het electraverbruik van de torens op Uilenstede-Zuid hoger dan die op Uilenstede-Noord. Terwijl eerstgenoemde torens op gas kookten en niet zoals noord electrisch.

Voorschotbedragen 

Het probleem met de voorschotbedragen is dat je dus pas kunt zien hoeveel iets kost na ontvangst van de afrekening. Het lastige daarbij is dat voorschot en afrekening NIET over dezelfde periode gaan. De huurwijziging, waarin ook meegaat de Servicekostenaanpassing, gaat in per 1 juli en loopt in principe en met 30 juni van het volgende jaar. Maar  de afrekening volgt het kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december.

Nu is het tegenwoordig wel zo dat de verhuurder wettelijk verplicht is om binnen zes maanden na afloop van de Servicekostenperiode, dus vóór 1 juli de afrekening bij de huurders te hebben liggen. Vroeger duurde dat wel eens jaren! Dus als het goed is hebben we allemaal voor 1 juli de afrekening van vorig jaar in de bus. En hopelijk kunnen we dan zien waar het allemaal door komt.

Het jammere is natuurlijk wel dat de voorgestelde verhoging van de voorschotten al in de bus ligt voordat de afrekening van 2007 er is. Het lijkt mij logischer om eerst uit te rekenen in hoeverre de voorschotten van vorig te hoog of te laag waren voordat je met een nieuwe aanpassing komt. Dan is het tenminste meer dan “natte vingerwerk”.

Controle door de VBU

In principe bespreekt DUWO de voorgestelde verhoging van de huur en de Servicekosten met de VBU. Ook is de VBU gerechtigd om de afrekening te controleren (lees hier). Helaas zijn berichten over deze activiteiten het laatste jaar slechts zeer sporadisch terug te vinden op de VBU-website, o.a in het jaarverslag (lees hier). Gezien de reakties en onduidelijkheden op dit punt misschien een goed idee om aan deze kerntaak van de VBU meer aandacht te schenken in de communicatie naar bewoners toe.

Gemeentelijke Belastingen 

Een andere post op de Servicekosten is de post gemeentelijke belastingen / heffingen. Dat is o.a. de WVO, Wet Verontreining Oppervlakte wateren. Een heffing die de verhuurder door het waterschap krijgt opgelegd voor al haar woningen. Het gebruikersdeel hiervan rekent DUWO dus door aan haar huurder. Vroeger viel hier ook het gebruikersdeel OZB (Onroerend Zaak Belasting), maar dat is in januari 2006 door de overheid afgeschaft.

Het was (is) eigenlijk niet toegestaan om de WVO-heffing aan de huurders door te berekenen. En eind vorige eeuw is daar dan ook een rechtszaak over aangespannen door de VBU tegen, toen nog, Intermezzo. Deze rechtszaak is helaas in het nadeel van de huurders enkele jaren later door Intermezzo en de VBU geschikt. Onderdeel van deze schikking was een WKK (Warmte Kracht Koppelings) installatie.

Bron: Uilenstede Nieuws.

   Laat een bericht achter

De volgende HTML codes zijn toegestaan  

<a href> <b> <code> <i> <strike> <strong>        |    BERICHT