Aanvullende vergoeding Toren A bewoners

vbu | 19 maart 2009 | VERSTUUR | PRINT   
Bron: www.vbu.nl. Het zal de meeste Uilenstedebewoners niet ontgaan zijn. Er heeft een groot renovatieproject plaats gevonden in Toren A (226-278). Dit is de blauwe flat waarin ook het DUWO-kantoor gevestigd is. Tijdens deze renovatie zijn bij alle eenheden en kamers de keukens en badkamers vervangen. De renovatie is in juni vorig jaar gestart en is nu zo goed als afgerond. Tijdens het project zijn veel dingen niet goed verlopen. Naast dat het project op veel punten vertraging heeft opgelopen zijn er ook randzaken misgelopen. De communicatie tussen DUWO en de bewoners is niet goed geweest, er is veel sprake geweest van asociaal gedrag bij de werklui en er zijn vaak afspraken niet nagekomen met bewoners. Dit is slechts een greep uit de verschillende klachten die DUWO en de VBU ontvangen hebben. Voor de start van het project zijn er afspraken gemaakt tussen DUWO en de VBU over een formule voor het berekenen van een onkosten vergoeding. Deze formule is toegepast over de tijd dat er sprake was van onbruikbaarheid van badkamer en keuken, het ontbreken van water en elektra en  andere algemene bouwoverlast. Op deze wijze is er een vergoeding berekend voor iedere bewoner. Deze moeten alle bewoners ondertussen ontvangen hebben. De west- vleugel van Toren A heeft ook een duidelijk overzicht ontvangen van de berekende vergoeding. Zo kunnen de bewoners makkelijk bekijken of de berekening klopt en overeenkomt met de tijden van overlast. Bij een niet kloppende berekening kan de bewoner zijn beklag doen bij DUWO. DUWO heeft aangegeven naar alle foute berekeningen te kijken en zo nodig meer uit te keren. De oost-vleugel ontvangt het overzicht van de berekende vergoeding zeer binnenkort. Doordat er meer overlast is geweest voor de mensen in de oost-vleugel zullen deze bewoners een aanvullende vergoeding aangeboden krijgen. Voor de verdiepingen 1 t/m 13 in de oost-vleugel zal de aanvullende vergoeding ongeveer €18,- voor onzelfstandige woningen en €28,- voor zelfstandige woningen bedragen. De huurders van eenheden 104 en 228 krijgen minsten €84,- extra vergoed. Dit doordat op deze eenheden de overlast groter is geweest dan op de andere eenheden. Naast een aanvullende vergoeding voor de bewoners van de oost-vleugel krijgen alle bewoners, die het gehele project hebben meegemaakt, een aanvullende vergoeding. Deze aanvullende vergoeding voor elke toren A bewoner zal € 50,- bedragen. Deze vergoeding is tot stand gekomen tijdens gesprekken gevoerd met DUWO. De VBU heeft elke eenheid gevraagd zijn klachten omtrent de renovatie in een document te zetten en te versturen naar de VBU ( De VBU wil alle eenheden bedanken die de tijd hebben genomen de klachten door te geven aan de VBU ). Hiervan heeft de VBU een klachtendossier gemaakt en aangeboden aan DUWO. Daarna is gesproken over een aanvullende vergoeding voor de extra, onnodige overlast.   Dus waar heb jij recht op?   Voor wie? Aanvullende vergoeding oost-vleugel Algemene aanvullende vergoeding   Totale aanvullende vergoeding Aanvullende vergoeding voor de toren A bewoner met een onzelfstandige woning op de 1e t/m 13e etage in de oost-vleugel.   €18,- €50,- €68,- Aanvullende vergoeding voor de toren A bewoner met een zelfstandige woning op de 1e t/m 13e etage in de oost-vleugel.   €28,- €50,- €78,- Aanvullende vergoeding voor de toren A bewoner met een zelfstandige woning op eenheid 104 of 228   minstens €84,- €50,- minstens €134,- Aanvullende vergoeding voor de toren A bewoner met een zelfstandige of onzelfstandige woning op de 1e t/m 13e etage in de west-vleugel.   - €50,- €50,-   - Hoewel de uiteindelijk uitgekeerde bedragen niet veel zullen verschillen is het overzicht onder voorbehoud. - De west-vleugel is aan de kant van het DUWO-kantoor. - De oost-vleugel is aan de kant van het guesthouse.   De VBU gaat akkoord met de bovengenoemde aanvullende vergoedingen. Wellicht, gezien het forum, zijn er mensen die het niet eens zijn met de hoogte van de geboden aanvullende vergoeding. Deze mensen kunnen zelf of met elkaar bezwaar maken bij DUWO en eventuele stappen ondernemen. De VBU legt zich neer bij het vergoedingsvoorstel om de volgende redenen. De VBU denkt dat, na advies aangevraagd te hebben, het niet haalbaar is een hogere vergoeding af te dwingen. Wanneer dit wel geprobeerd wordt zal het gaan om een langdurig proces met hoge kosten en de kleine kans tot slagen. Daarnaast denkt de VBU dat het vergoedingsvoorstel dat er nu ligt redelijk is in vergelijking met de eerder afgesproken vergoedingsformule. Natuurlijk wil de VBU een helpende hand bieden aan bewoners die zich niet bij het vergoedingsvoorstel neer willen leggen. Bewoners kunnen op afspraak altijd langs komen om inzage te krijgen in onze documentatie en het klachtendossier van het renovatieproject. De afspraak voor advies en inzage van documentatie kan gemaakt worden door een mail te sturen naar info@vbu.nl ter attentie van Vincent van Stralen en Marina Hol. Voor zover de aanvullende vergoeding. Naast de aanvullende vergoeding is er ook meer goed nieuws. Na gesprekken met DUWO heeft de VBU DUWO bereid gevonden om de gangen goed schoon te maken. Ook zal DUWO plankjes plaatsen in alle nieuwe keukenkastjes waardoor de bewoner zijn of haar spulletjes beter kwijt kan. Als laatste zal DUWO zo snel mogelijk de gangen voorzien van nieuwe vloerbedekking en netjes geverfde muren. De VBU heeft erg zijn best gedaan zo goed mogelijk de bewoners te vertegenwoordigen en deze aan het woord te laten tijdens het renovatietraject. Elke klacht is doorgegeven, alle beslissingen en fouten van DUWO en de aannemer zijn kritisch bekeken en niet onopgemerkt gebleven. Uiteindelijk heeft dit onder andere geleid tot een aanvullende vergoeding, planken in de keukenkastjes, het versnellen van het opknappen van de gangen en bewustwording bij DUWO. We hopen dat we de bewoner naar tevredenheid hebben gediend. Zoals gezegd kunnen bewoners die verder initiatief willen nemen op afspraak langskomen. Maar voor zover sluiten wij voor de VBU het hoofdstuk renovatie toren A af.
bron | Vereniging van Bewoners van Uilenstede

   Er is 1 reactie op
  Aanvullende vergoeding Toren A bewoners

  1. Bewoonster  | 22 maart 2009 om 18:39

    En ze zijn nog steeds niet klaar, omdat DUWO te lui is om contact met mij op te nemen, is mijn op 1 sept ‘opgeleverde’ badkamer nog steeds niet helemaal af.

   Laat een bericht achter

De volgende HTML codes zijn toegestaan  

<a href> <b> <code> <i> <strike> <strong>        |    BERICHT