2009 juni 04

ALGEMENE LEDENVERGADERING VBU

vbu | 4 juni 2009 | Plaats reactie  
Donderdag 18 juni houdt de VBU een Algemene Ledenvergadering . Op deze ledenvergadering hebben we aandacht voor vragen en klachten , bovendien presenteren wij ons Jaarverslag van 2008 . Ook willen we jullie informeren over actuele zaken die spelen op Uilenstede. Naast onze presentatie krijgen leden genoeg tijd om vragen of opmerkingen te plaatsen bij besproken punten of andere punten die jullie ter discussie willen stellen. Dit is dus een mooie kans om actief mee te denken met de VBU. De ledenvergadering vindt plaats in Café Uilenstede . De deuren gaan open om 19.30 uur en de vergadering begint om 20.00 uur . Dus even in het kort: Algemene Ledenvergadering van de VBU Donderdag 18 juni Café Uilenstede 19.30 uur ontvangst 20.00 uur aanvang vergadering We hopen jullie te zien op donderdag 18 juni!