2010 januari 14

Algemene Leden Vergadering 28 januari

vbu | 14 januari 2010 | Plaats reactie  
De VBU zal op donderdag 28 januari om 20:00 weer een Algemene Leden Vergadering (ALV) organiseren. Tijdens deze ALV zijn alle leden van de VBU welkom op het VBU kantoor om onder andere te luisteren naar een presentatie van het beleidsplan van 2010 en het nieuws uit de wijk. Bovendien stemt de ALV over het beleidsplan, de kascontrolecommissie en de bestuursleden van de VBU. Klik hier voor het concept beleidsplan 2010, en hier voor de notulen van de vorige ALV. Kom dus allen op 28 januari naar Café Uilenstede voor de ALV!

DUWO wil af van “niet-studenten”

14 januari 2010 | Er is 1 reactie  

Woensdag 13 januari 2010 stond er een artikel in de Metro, Amsterdam editie, over een conflict tussen DUWO (verhuurder Uilenstede) en Duwoners (bewonersvereninging DUWO Amsterdam). Het gaat om het langslepende punt van de Campuscontracten. — lees verder