Persbericht DUWO over “doorstromingsbeleid”

18 januari 2010 | VERSTUUR | PRINT   

Sinds begin dit jaar is er weer “gedoe” over de campuscontracten op Uilenstede. Of beter gezegd de Uilenstede bewoners die geen campuscontract hebben.

Campuscontracten zijn huurcontracten voor een bepaalde tijd. Het huurcontract is geldig voor de periode dat de huurder student is. Is de huurder dat niet (meer). dan moet die binnen een half jaar uit de betreffende woning. Waarbij dan niet de in Nederland normaal geldende huurbescherming geldt.

DUWO heeft o.a. (als begin) een zestiental bewoners op Uilenstede zonder campuscontract een brief geschreven. Dit alles in het kader van “het doorstromingsbeleid” van DUWO.  Men plant om in de loop van de tijd praktisch alle niet-campuscontracters aan te schrijven.

Hieronder een persbericht van DUWO over deze zaak.
Persbericht, dinsdag 13 januari 2010

 Ook campuscontract bij ‘oude’ huurovereenkomst  

 DUWO scherpt doorstroming studentenwoningen aan

Om de kamernood te verlichten gaat studentenhuisvester DUWO het doorstromingsbeleid voor studentenwoningen flink aanscherpen. Daarvoor is een actie op touw gezet om – ook – studerende huurders van studentenhuisvesting zonder campuscontract aan te zetten zo’n huurovereenkomst te accepteren. Bovendien worden afgestudeerde studenten in een studentenwoning zonder campuscontract aangeschreven met de mededeling dat ze een jaar de tijd krijgen om een andere woning te zoeken.

Het campuscontract – een uitvinding van DUWO – werd medio 2006 opgenomen in de huurwetgeving. Het campuscontract maakt het mogelijk de huur te beëindigen als de huurder geen student meer is, zodat hij moet doorstromen naar een woning op de reguliere markt. Het campuscontract is daarmee een belangrijk instrument om te zorgen dat studentenhuisvesting (met een lage huur) beschikbaar blijft voor studenten (met een bescheiden inkomen). Ook garandeert het de doorstroming: afgestudeerde studenten maken plaats voor nieuwe, woningzoekende studenten.

Sinds 2007 biedt DUWO iedere nieuwe huurder een campuscontract aan. Maar er zijn nog steeds veel  huurders met een huurcontract van vóór het campuscontracttijdperk. Huurders die nog studeren krijgen op kortere of langere termijn ook een campuscontract aangeboden. Daarmee verandert er voor hen op dat moment niets. Maar na afstuderen moeten ze dan – net als iedere andere student met een campuscontract – binnen een half jaar verhuizen.

Daarnaast heeft DUWO ook niet meer studerende huurders van studentenwoningen zonder campuscontract. Ook zij hebben hun huurovereenkomst afgesloten in het pre-campuscontracttijdperk. Het heeft geen zin deze huurders nog een campuscontract aan te bieden, omdat daarvoor inschrijving bij een onderwijsinstelling een vereiste is. Deze huurders krijgen daarom een huuropzegging, maar wel met de toezegging dat zij een jaar de tijd hebben om iets anders te zoeken.

 Enorme proporties

DUWO voert deze actie, omdat de aantallen studenten de afgelopen jaren nog harder zijn gestegen dan werd verwacht, waardoor ook de kamernood enorme proporties heeft aangenomen. Het ministerie van OCW voorspelde vanaf 2006 een gemiddelde stijging van twee procent, maar in het werkgebied van DUWO groeiden de aantallen studenten jaarlijks met gemiddeld vier en vijf procent. De TU Delft en de VU in Amsterdam lieten de afgelopen jaren groeicijfers zien van boven de tien procent. Volgens recente prognoses van OCW zet de groei van studentenaantallen ook in komende jaren stevig door. Het aantal studenten neemt daarin tot het studiejaar 2013/2014 landelijk toe met bijna 70.000 studenten. Dat resulteert in een extra kamervraag van circa 44.000 woningen en kamers, waarbij de groei van het aantal buitenlandse studenten nog niet is meegenomen. 

De vele bouwplannen die DUWO heeft liggen (voor nog een kleine 2.500 studentenwoningen) zijn nog niet klaar en zullen bovendien niet voldoende zijn om de fors stijgende behoefte aan studentenhuisvesting op te vangen. Daarom moeten aanvullende maatregelen worden genomen. Een daarvan is de aanscherping van het doorstromingsbeleid voor studentenhuisvesting.

 Het oordeel van de rechter

Omdat DUWO groot belang hecht aan een verbetering van de doorstroming, wordt in het uiterste geval de rechter om een oordeel gevraagd. Dat gebeurt als een studerende huurder een aangeboden campuscontract weigert te accepteren of als een niet meer studerende huurder niet akkoord wil gaan met de huuropzegging. Toen destijds de wet op het campuscontract werd ingevoerd, is voorzien dat ‘oude’ huurcontracten niet aan de eisen daarvan zouden voldoen. Daarom bepaalde de wetgever dat een verhuurder het campuscontract als volgt zou kunnen invoeren: een nieuwe huurovereenkomst voor dezelfde woonruimte aanbieden, die weliswaar voldoet aan de eisen van het campuscontract, maar waarvan de voorwaarden verder onveranderd zijn. Dat wordt dan wettelijk gezien als ‘redelijk aanbod’. Over huuropzegging aan niet studerende huurders van een studentenwoning zijn al eerder juridische uitspraken gedaan. Hier kan door de verhuurder een beroep worden gedaan op het ‘dringend eigen gebruik van de woning’ (namelijk voor verhuur aan een student).

Vooralsnog begint DUWO de actie op kleine schaal in enkele studentenflats in Delft en Amstelveen. De capaciteit ontbreekt om tegelijkertijd álle in aanmerking komende huurders te benaderen. Deze week gaan de eerste brieven de deur uit. Andere in aanmerking komende huurders zullen later worden aangeschreven.

Bron: Uilenstede Nieuws, DUWO persbericht

   Er zijn 5 reacties op
  Persbericht DUWO over “doorstromingsbeleid”

 1. Groene flat  | 21 januari 2010 om 15:08

  Goed initiatief! Sommigen uilensteders zijn allang afgestuurd en kunnen wel ruimte maken voor nieuwe studenten opzoek naar kamers.

 2. student die studeert.  | 22 januari 2010 om 19:28

  wat een gezeik man, iedereen moet er gewoon uit nadat ie klaar is met zn studie.
  Alleen de mensen die een oneindig contract hebben hoeven dit niet, maar dit betekent ook dat ze al heeel lang geleden zijn begonnen met studeren, nu dus (hopelijk) al wel klaar zijn en dus ook vast wel geld hebben om een nieuwe plek te vinden.
  En dat gezeur met “te lange wachttijd” slaat ook totaal nergens op want diegenen die gewoon een normaal contract hebben worden er na 6 maanden zonder pardon uitgeschopt, diegenen met een oneindig contract zien het al lang aankomen en hadden zich ook gewoon kunnen inschrijven voor de wachtlijsten.

  studentenwijk = een STUDENTENwijk. cut the crap en zoek gewoon een huis.

 3. Arjo (Redactie)  | 24 januari 2010 om 10:32

  Uilenstede is / was geen studentenwijk. Als DUWO er dat van wil maken (of dat nu verstandig is of niet) moeten ze dat wel netjes doen. En in ieder geval volgens de regels. Dus contracten niet éénzijdig veranderen!

 4. bewoner toren 3  | 30 januari 2010 om 15:04

  Als je voor een campuscontract is dat jouw eigen keuze (waar jij misschien tot behoort).

  Ik ben ondertussen meer dan 8 jaar ingeschreven en nog geen woning. Dus voordat je je mening verkondigt die nergens op slaat, kun je beter ff op onderzoek uit!

 5. oud-student die geen woning kan vinden en ook geen baan  | 4 februari 2010 om 08:34

  Het is een juridische kwestie dat DUWO dit niet kan maken! Een contract éénzijdig wijzigen kan niet, zeker wanneer het woongenot van huurders betreft (die worden altijd beschermd tegen sterkere partijen).
  DUWO zou beter doorverhuizen kunnen stimuleren, andere woningen aanbieden, eventueel een regeling treffen met andere woningbouwverenigingen in de omgeving om dit waar te maken…. Verandering heeft tijd nodig…

   Laat een bericht achter

De volgende HTML codes zijn toegestaan  

<a href> <b> <code> <i> <strike> <strong>        |    BERICHT