Campuscontractactie DUWO – wie is aangeschreven?

vbu | 21 januari 2010 | VERSTUUR | PRINT   
Bron: www.vbu.nl. DUWO is voornemens een nieuw contractbeleid door te voeren, zij vindt dat iedereen die op Uilenstede is komen wonen als student een campuscontract moet krijgen; ongeacht het feit of ze een contract voor onbepaalde tijd hebben of niet ( lees meer in ons vorige nieuwsbericht ). Om dit beleid te kunnen implementeren heeft DUWO een groep van ongeveer 20 bewoners aangeschreven, met het uiteindelijke doel een gerechtelijke uitspraak te krijgen over dit voorgenomen beleid. De VBU is het niet eens met dit voorgenomen beleid en helpt dan ook graag, daar waar ze kan, de bewoners die op 12 januari een brief hebben gekregen met als onderwerp het doorstromingsbeleid. In deze brief staat (onder andere) dat de bewoners een campuscontract aangeboden krijgen, maar ook dat als zij het hiermee niet eens zijn, de gang naar de rechter gemaakt kan worden. Omdat de VBU graag de krachten van deze groep mensen bundelt, hebben wij een lijst aangemaakt van mensen waarom het gaat. Wij roepen dan ook iedereen op die een brief heeft ontvangen naar de VBU te komen, zodat wij deze lijst kunnen complementeren. Daarnaast hebben we ook een paar documenten met informatie over deze actie.
bron | Vereniging van Bewoners van Uilenstede

   Laat een bericht achter

De volgende HTML codes zijn toegestaan  

<a href> <b> <code> <i> <strike> <strong>        |    BERICHT