Persbericht Groen Links huisvesting A’veen

26 januari 2010 | VERSTUUR | PRINT   

Naar aanleiding van de hernieuwde poging van DUWO om niet-studenten hun woning uit te gooien zijn er verschillende artikelen in de media verschenen. Daarop reageert de politiek weer.

Hieronder een persbericht van Groen Links naar aanleiding van het bericht in de Ad Valvas van 12 januari j.l. 

Door drukke werkzaamheden en het feit dat uw reporter probeert om af en toe ook wat ander nieuws te publiceren dit bericht nu pas.

Vermoedelijk zal dit onderwerp nog wel even in de belangstelling staan.

PERSBERICHT
 
GroenLinks:

Uilenstedenaar met oud contract niet op straat zetten. Meer jongerenwoningen nodig!
 
Studentenhuisvester DUWO wil bewoners zonder campuscontract binnen een jaar de deur wil wijzen, zo werd gemeld door Ad Valvas op 12 januari. Hieronder valt ook de Amstelveense studentenwijk Uilenstede, waar alle kamers door DUWO worden beheerd. GroenLinks Amstelveen is hier fel op tegen en pleit tegelijkertijd voor meer woningen voor studenten en starters.
 
Axel Boomgaars, kandidaat-raadslid voor GroenLinks Amstelveen tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen en zelf bewoner van Uilenstede: ‘Behalve dat het me juridisch twijfelachtig lijkt of je mensen zonder campuscontract zo maar op straat mag zetten, kan je het ook simpelweg niet maken om een kwart van de mensen in Uilenstede hun kamer uit te zetten.’

Het campuscontract is het probleem niet volgens GroenLinks: ‘In principe is het idee van een campuscontract geen verkeerde. Zo zorg je dat studenten in studentenwoningen blijven wonen zolang ze studeren en dat vervolgens wordt doorgestroomd naar andere (huur)woningen.’ Boomgaars wijst er op dat in het raadsvoorstel over de visie voor Uilenstede al gesteld werd dat een exclusieve bewoning van Uilenstede door studenten op de lange termijn alleen mogelijk is, wanneer er buiten Uilenstede in Amstelveen nog eens ruim 200 woningen voor jongeren extra worden gerealiseerd ten opzichte van het geplande aantal.
 
Volgens Boomgaars ligt het probleem dus in de grote woningnood: ‘Als je hoort  dat de gemiddelde wachttijd in Amstelveen rond 8 jaar ligt (en Amsterdam is nog populairder), vind ik het niet gek dat wanneer je nog een oud contract hebt, je gewoon blijft zitten. Het aantal betaalbare huurwoningen voor starters is ook gewoon verschrikkelijk beperkt. Ik had me bij wijze van spreken al op mijn 14e moeten aanmelden bij Woningnet, wil ik aanmerking komen voor een kamer of woning als ik net afgestudeerd ben. Je kan dan moeilijk van doorstroom spreken.’.
 
Daarom moet volgens GroenLinks meer gedaan worden aan woningen voor jongeren op de woningmarkt: ’Gemeenten bepalen hoeveel studenten- en starterswoningen op bepaalde plaatsen gerealiseerd moeten worden. In de regio moet dus iedereen zijn verantwoordelijkheid dragen en meer jongerenwoningen bouwen. Op die manier zorg je voor doorstroming.’ GroenLinks maakt zich daar in Amstelveen al tijden sterk voor, maar de VVD – In Amstelveen de grootste partij in de raad en het college van B&W – heeft zich vorige week nog uitgesproken tegen het bouwen van woningen voor mensen die niet zo veel geld te besteden hebben. Op de VVD thema-avond over wonen stelde VVD-raadslid Tom Ponjee dat het aantal nieuw geplande jongerenwoningen aan Zonnestein volgens de VVD fors verlaagd moet worden.

Op donderdag 11 februari organiseren VBU, GroenLinks en PvdA op Uilenstede een debat met de lijsttrekkers van de Amstelveense politieke partijen over het thema ‘betaalbaar wonen’.
 
Axel Boomgaars is student sociologie en rechten, bewoner van Uilenstede en nummer 6 voor GroenLinks Amstelveen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 3 maart aanstaande.

Bron: Uilenstede Nieuws, Persbericht Groen Links

   Laat een bericht achter

De volgende HTML codes zijn toegestaan  

<a href> <b> <code> <i> <strike> <strong>        |    BERICHT