Gladheid op Uilenstede

30 november 2010 | VERSTUUR | PRINT   

In de winter en ook nu weer, is het op Uilenstede-terrein lange perioden erg glad. De reden is dat er NIET wordt gestrooid op het “Uilenstede-terrein”.

Wel op de wegen als de Uilenstede-weg, de Bavincklaan en Laan van Kronenburg, maar niet op het Uilenstede-terrein zelf. Dus niet op de parkeerplaatsen, de wegen ernaartoe, nog de fietspaden of de trottoirs.

De reden hiervoor is gemeentelijk beleid. De gemeente Amstelveen doet allen aan gladheidsbestrijding op de doorgaande wegen, maar dus niet op Uilenstede zelf. Als gevolg daarvan is vooral ook het geasfalteerde stukje rondom de vijver (tegenover het Sportcentrum) op Uilenstede-Noord elke winter lang erg glad.

De VBU heeft in haar concept beleidsplan 2011 er zelfs een hele alinea in de veiligheidsparagraaf over opgenomen; paragraaf 4.1. Lees hieronder.

Maar daar hebben we momenteel dus nog even niet veel aan.

Bron: Uilenstede Nieuws, VBU-beleidsplan

De tekst van de genoemde pagina volgt hieronder.

“De VBU heeft afgelopen winter geconstateerd dat het winterweer voor overlast, irritatie en onveilige situaties heeft geleid op Uilenstede. Dit kwam doordat er vorige winter buitengewoon veel sneeuw was gevallen. De gemeente Amstelveen doet alleen aan gladheidbestrijding op de doorgaande wegen en niet binnen de wijken waardoor er onveilige situaties ontstonden binnen de wijk. De VBU vindt het belangrijk dat de bewoners van Uilenstede op een veilige manier toegang hebben tot de verbindingswegen en het openbaar vervoer. Daarom wil de VBU in 2011 de mogelijkheden van gladheidbestrijding op Uilenstede onderzoeken en indien mogelijk hier een beleid voor opstellen in samenwerking met DUWO en/of de gemeente.”

Tot zover de passage uit het VBU-beleidsplan 2011.

   Laat een bericht achter

De volgende HTML codes zijn toegestaan  

<a href> <b> <code> <i> <strike> <strong>        |    BERICHT