Bestuursleden en beleidsplan 2012 goedgekeurd!

vbu | 30 december 2010 | VERSTUUR | PRINT   
Op de ALV van 21 november 2011 zijn de bestuursleden Sjoerd Robertson en Moniek Lommen goedgekeurd, en daarnaast is ook het beleidsplan voor 2012 goedgekeurd. Wij willen onze leden bedanken voor hun aanwezigheid en hun op- en aanmerkingen en hopen hun op de volgende ALV weer te mogen ontmoeten! Klik hier om het beleidsplan van 2012 te lezen Bron: VBU.nl Volgens enkele aanwezigen waren er in totaal 15 aanwezigen op de ALV. Voornamelijk (ex-)bestuursleden en / of vrienden / kennissen daarvan. Sinds de statutenwijziging van de VBU is er geen quorum meer nodig op een ALV. Daarvoor moesten er minimaal 25 VBU-leden aanwezig zijn om besluiten te kunnen goedkeuren. Bron: Uilenstede Nieuws, enkele ALV aanwezigen
bron | Vereniging van Bewoners van Uilenstede

   Laat een bericht achter

De volgende HTML codes zijn toegestaan  

<a href> <b> <code> <i> <strike> <strong>        |    BERICHT