Doorstromingsbeleid

vbu | 7 augustus 2012 | VERSTUUR | PRINT   
Op 17 juli jongsleden heeft het Hof in hoger beroep geoordeeld dat de DUWO de huur van 3 studenten per 1 januari 2013 mag beëindigen. Na de wettelijke invoering van campuscontracten in 2006 probeert DUWO campuscontracten algeheel in te voeren op Uilenstede. Echter, medio 2010 zijn er nog meer dan 100 bewoners met een contract voor onbepaalde tijd. DUWO wilt deze groep mensen uit haar woningen zetten en daarvoor is deze groep ingedeeld drie groepen, de eerste groep is door DUWO gedagvaard, maar op 29 april 2011 heeft de kantonrechter de bewoners in het gelijk gesteld. In juni 2011 heeft DUWO echter hoger beroep aangetekend en op 17 juli jongslede heeft het Hof bepaald dat DUWO in het gelijk wordt gesteld. Volgens het Hof is het doel om studenten te huisvesten zo dringend dat de huur van de betreffende bewoners door DUWO opgezegd kan worden. Om tot dit oordeel te komen heeft het Hof in haar besluit meegenomen dat de bewoners op Uilenstede wonen omdat ze studeren, de corporatie destijds al tot doel had gesteld enkel studenten te huisvesten, Uilenstede door vrijwel uitsluitend studenten wordt bewoond, de woonruimten ongeschikt zijn om langer in te wonen en omdat alvorens het afsluiten van de ‘oude contracten’ DUWO heeft laten weten uitsluitend aan studenten te willen verhuren. Het Hof is tot het oordeel gekomen dat voor de betreffende groep bewoners geschikte woonruimte te vinden is, daarnaast is DUWO niet tot een verhuisvergoeding verplicht. Het is mogelijk om bij de Hoge Raad in cassatie te gaan, wanneer dit gedaan wordt mag er echter alleen ingegaan worden of het oordeel van het Hof berust op een juiste toepassing van het recht en of de uitspraak niet onbegrijpelijk is. Nieuwe feiten mogen hiervoor niet naar voren worden gebracht. De VBU heeft tot op heden de zaak van de bewoners gesteund, niet in de eerste plaats door een deel van de proceskosten te financieren. Afgezien van het besluit van de bewoners om al dan niet in cassatie te gaan, heeft de Vereniging Bewoners Uilenstede besloten de kosten van cassatie niet te financieren. Volgens de VBU is de kans op een positieve uitslag voor de bewoners te klein; dit besluit is mede tot stand gekomen doordat de advocaat die het proces tot op heden heeft gevoerd een kleine kans tot succes ziet wanneer er in cassatie wordt gegaan. Bovendien is de zaak wel voorgelegd aan een cassatie advocaat, hij accepteerde de zaak niet omdat ook hij de slaagkans zeer laag schatte. De VBU betreurt deze zaak ten ergste en blijft het oneens zijn met de beleidswijziging van DUWO. Doordat DUWO nu voldoende juridische basis heeft zal deze wijziging helaas nu wel uitgevoerd worden. De VBU zal zich vervolgens inzetten om de zaak alsnog te blijven controleren om te zorgen dat alles in goede banen loopt. Mochten bewoners na het ontvangen van een bericht van DUWO menen dat zij niet onder de uitspraak van Hof vallen en dus ten onrechte aangeschreven zijn, dan kunnen zij uiteraard advies en ondersteuning bij ons aanvragen. DUWO zal vanaf oktober dus bewoners met een oud contract, dus zonder campuscontract, aanschrijven en hen verzoeken om een campuscontract te ondertekenen. Bewoners die niet meer studeren zullen verzocht worden om hun huur op te zeggen. Zoals bekend wilt DUWO van alle bewoners met een oud contract de huur beëindigen, maar of hier nieuwe dagvaardingen voor nodig zijn, is nog niet bekend.
bron | Vereniging van Bewoners van Uilenstede

   Laat een bericht achter

De volgende HTML codes zijn toegestaan  

<a href> <b> <code> <i> <strike> <strong>        |    BERICHT