Bezetting VU beëindigt

18 maart 2014 | VERSTUUR | PRINT   

De bezetting van de kerk zaal van de VU op de vijftiende verdieping van het VU-Hoofdgebouw, door studenten van de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (lees hier), is maandagavond even na zessen beëindigd.

Op dat tijdstip gingen de deuren van de kerkzaal open en verlieten de actievoerders, onder applaus van enige tientallen medestudenten, de bijna een week geleden bezette ruimte.

De VU en de actiegroep Titanic, zoals de studenten zich noemen, hebben overeenstemming bereikt. Zo is te lezen in een gezamenlijke verklaring van beide partijen: Klik hier. Onderaan deze pagina (van de Klik hier link) is de link te vinden naar een Pdf-bestand met de toezeggingen van het Faculteitsbestuur en het College van bestuur.

De faculteit FALW moet zwaar bezuinigen; zo’n 10% van de eerste geldstroom. Daartoe worden nu een aantal “Taskforces” opgericht die per cluster opleidingen een advies opstellen dat door het faculteitsbestuur als “leidend” wordt gezien bij de uiteindelijke reorganisatie. Er moet snel gewerkt worden want de deadline voor de OER (Organisatie en Examenreglement) is 21 april 2014.

Het faculteitsbestuur heeft toegezegd dat studenten hun opleiding kunnen afmaken. En het zal zich “maximaal inspannen” om hetzelfde te laten gelden voor promovendi.

Het CVB van de VU heeft toegezegd om de verdeling van de gelden over de faculteiten transparanter te maken. Er zal o.a. voor half april een hoorzitting worden gehouden waarin studenten en medewerkers van de VU hun visie kunnen geven.

De actiegroep Titanic heeft een eigen website opgericht: Klik hier.

Bron: Uilenstede Nieuws, Ad Valvas, site actiegroep Titanic

   Laat een bericht achter

De volgende HTML codes zijn toegestaan  

<a href> <b> <code> <i> <strike> <strong>        |    BERICHT