INFORMATIE

Disclaimer

                      

Informatie
Gebruik van onze internetsite is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld als nieuwsvoorziening voor een ieder geïnteresseerde en ter algemene informatie over de organisatie van Uilenstedenieuws.nl en haar dienstverlening, producten en partners en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

De redactie besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De redactie alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze internetsite en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de internetsite. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Aan door de gebruiker met behulp van de informatie op deze site uitgevoerde kostenberekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze website te vinden is.

Indien u via deze internetsite een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

Reacties plaatsen
De redactie van deze website zal proberen ongewenst materiaal zo snel mogelijk te verwijderen van de site. Het is echter onmogelijk om altijd ieder bericht te controleren. Door in te stemmen met de voorwaarden erken je dat alle berichten op deze website de meningen en gezichtspunten van de gebruikers zijn en niet zozeer van de redactie of webmaster (behalve bij de berichten die door deze mensen geplaatst zijn). Het beheer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten van gebruikers.

Je geeft verder aan dat je geen kwetsende, obsene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, sexueel-georienteerde berichten plaatst. Verder die je je te houden aan de van toepassing zijnde wetten en regels. Als je je niet houdt aan deze voorwaarden of aanwijzingen van het beheer niet volgt kan je meteen en permanent gebanned worden en zal eventueel je service provider op de hoogte worden gesteld van je gedrag. Het IP adres van je computer wordt bij ieder bericht opgeslagen om het beheer van de site te vereenvoudigen.

Verder bewaard het systeem cookies op jouw computer. Deze cookies bevatten de gebruikersinformatie die in het profiel opgegeven wordt (naam, e-mail en eventuele URL). Door deze voorwaarden te accepteren stem je er in toe dat bovenstaande gegevens bijgehouden worden. Deze informatie zal niet bekend worden gemaakt aan derden zonder jouw toestemming. Het beheer van de site is niet aansprakelijk voor hack poginen die het gevolg zijn van het eventueel bekend worden van deze informatie. Het beheer van de site heeft het recht alle berichten te verwijderen, bewerken, verplaatsen en hebben het recht onderwerpen en reactiemogelijkheid te sluiten op het moment dat zij dit passend vinden.